Introductie Doel & Inhoud Informatie documenten Voorbeelden Vraag & Antwoord Contact
Wat voor materiaal, welke eigenschappen, de uitstraling en type wordt beschreven in een kleine column. Dit om de leesbaarheid te laten prevaleren en duidelijk het materiaal te kenmerken. Bij meer informatie kunt u gaan naar vraag & antwoord of kunt u ons mailen om uw specifieke vragen aan ons te stellen

Natuursteen

Mineralen
Graniet
Splijtsteen
Metamorfose
Marmer
Kies uw vloer
Ontwerpen
Meer informatie terug
Natuursteen zijn er in duizenden soorten welke schematisch ingedeeld worden in groepen. Ze hebben veel met elkaar gemeen maar het mooie van natuurproducten is dat alles ook weer anders is. De globale voorstelling geeft u hier inzicht, wetenschappelijk inzicht is te complex, het zal u dan ook geen meer inzicht geven dan de globale voorstelling van de materie.
De hoofdgroepen zijn:
Stollingsgesteente, te verdelen in, dieptegesteente // gangengesteente // uitvloeiinggesteente.
Sedimentengesteente, te verdelen in, neerslaggesteente // afzettingsgesteente.
Metamorfe gesteente.
Stollingsgesteente ontstaat door afkoeling van het vloeibare gesteente magma. Dit proces speelt zich af in en op de aardkorst. In de aarde ontstaat dieptegesteente, op de aarde uitvloeiinggesteente. De derde soort ontstaat in scheuren en breuken van de aardkorst en wordt als gangengesteente aangeduid.
Dieptegesteente ontstaat onder hoge druk, grofkorrelig met duidelijk waarneembare kristallen.
Steensoorten, Gabbro en graniet.
Gangengesteente ontstaat onder hoge druk, het stollingsproces verloopt sneller, er ontstaan dichte en poreuze gesteenten, de dichte gesteenten zijn geschikt voor de vloer.
Steensoorten, porfier en diabaas
Uitvloeiinggesteente ontstaat door uitstulping van magma, (vulkaanuitbarsting) de lava zal snel afkoelen en bevat bijna of geen kristallen. Poreuze uitvloeiinggesteenten zijn te zacht voor vloeren, maar hier zijn uitzondering in.
Steensoorten, basalt en trachiet.
Sedimentengesteente ontstaat in rivieren en de zee. Ze zijn onder te verdelen in twee groepen.
Afzetting en neerslaggesteente. De eerste groep ontstaat door afzetten van materiaal als zand, klei en kalklagen die vervolgens verstenen. De tweede groep ontstaat door het neerslaan van kalk uit met kalk verzadigt water. In beide soorten komen vaak fossielen voor.
De bewegingen in de aarde kunnen de reeds gevormde steensoorten veranderen. Door hoge druk of temperatuur ontstaat er een totaal ander soort steen, kalksteen word nu marmer.


meer informatie
 

Prijsopgave

Meer informatie terug
Voor vragen over ontwerp, vloertypen en eisen, aanschaf, problemen met uw vloer, kunt u gaan naar de vraag en antwoordpagina, of ons mailen.
Wanneer er kosten zijn verbonden aan, dan wordt u hierover van tevoren ingelicht. De hoogte van het bedrag en betalingswijze zullen wij u in een exacte prijsopgave doen toekomen, hierna kunt u beslissen om wel of niet op ons aanbod in te gaan.
 

Home | Introductie | Doel & Inhoud | Informatie documenten
Produkt & informatie | Vraag & Antwoord | Contact | Sitemap